Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Den řemesel na SŠ stavební a dřevozpracující

Dne 16.11.2023 žáci osmého a devátého ročníku navštívili akci "Den řemesel" na SŠ stavební a dřevozpracující. Jednalo se o den otevřených dveří pro zájemce o studium. Dětem a jejich zákonným zástupcům byly představeny jednotlivé obory a požadavky pro přijetí ke studiu. Akce se dětem velmi líbila.


Obrázky  16.11.2023