Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Projektový den - Poznej školní zahradu

Ve čtvrtek 19. 10. proběhl ve škole projektový den „Poznej školní zahradu“. Cílem bylo zahradu poznat podrobněji, zaměřit se na květiny, keře, stromy, zvířata, posezení, výukové koutky, skleník a další věci nacházející se na zahradě. Třídy byly rozděleny do dvou skupin a každá třída si vybrala jedno z předem určených témat. První čtyři vyučovací hodiny dané téma zpracovávala. Zjišťovala informace, fotila, vytvářela výstup na papírový formát. Pátou vyučovací hodinu se třídy ve své skupině sešly a žáci postupně prezentovali informace, které zjistili. Projektový den byl velmi zajímavý a pro děti přínosný.

Více fotek v galerii.


Obrázky  20.10.2023